Versie 01
Deze pagina werd het laatst bijgewerkt op 08/03/2022.

Yogaloft is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacybeleid.

Contact info
Ter Heide 5
8310 Brugge
info@yogaloft.be

 

Verwerking persoonsgegevens door Yogaloft

Yogaloft verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en / of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens, beperkt tot je regio (zoals je land) voor analytische doeleinden
 • Gegevens mbt je surfgedrag op deze website
 • Internet browser en apparaat type

 

Bijzondere en / of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en / of dienst heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouder of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar.

Wij raden ouders dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

 

Doel verwerking persoonsgegevens

Yogaloft verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Yogaloft analyseert je gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op je voorkeuren.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Yogaloft neemt geen geautomatiseerde besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen voor personen kunnen hebben. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder menselijke tussenkomst.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

Yogaloft bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen waarvoor je gegevens worden verzameld te realiseren. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Informatie verstrekt via contactformulieren: deze informatie wordt voor onbepaalde tijd bewaard omdat ze noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten en voor de interne verantwoording ervan.
 • Gegevens verstrekt via cookies / voor analytische doeleinden: dergelijke gegevens worden anoniem verzameld en opgeslagen voor de levensduur van de cookie. Analytische gegevens (zoals: Google Analytics) worden voor onbepaalde tijd opgeslagen omdat ze worden gebruikt in statistische vergelijkingen / verslagen over verschillende periodes.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Yogaloft deelt je persoonsgegevens enkel met Google Analytics. Met deze bedrijven sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens.

 

Rechten m.b.t. je persoonsgegevens

 • Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
 • Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Yogaloft.
 • Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar jezelf of naar een andere door jou genoemde organisatie te sturen.
 • Je kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar tegen de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@yogaloft.be. * Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine-readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort) en het paspoortnummer zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek, en kunnen verwijzen naar onze websitebouwer.
 • Yogaloft neemt de bescherming van je gegevens ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzigingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

 

Hoe beschermen wij je gegevens?

Yogaloft neemt de bescherming van je gegevens ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzigingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@yogaloft.be.

 

Aanpassingen

Indien de inhoud van dit beleid wijzigt, zal hier bijkomende informatie worden gepubliceerd.